Про навчальний заклад

Історична довідка


  

       Для задоволення потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України у військових фахівцях старшинського складу з кваліфікацією “молодший спеціаліст” постановою Кабінету Міністрів України у 2000 році при Севастопольському військово-морському ордена Червоної Зірки інституті імені П.С.Нахімова був створений  Військово-морський коледж СВМІ імені П.С.Нахімова, який розташовувався у м.Севастополі.

     У 2009 році він був реорганізований у Військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова.

       


      У результаті анексії АР Крим коледж був передислокований до м.Одеса та отримав нову назву - Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії у 2014 році.

   
      На початку 2016 року його було реорганізовано у Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

    У 2020 році Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія" було реорганізовано у Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського коледжу Національного університету “Одеська морська академія”.

 

 


     Коротко про головне

 

     


      Відділення військової підготовки здійснює підготовку  фахівців з фаховою передвищою освітою за освітньо-професійним ступенем “фаховий молодший бакалавр” з терміном навчання 2-3 роки за денною формою навчання за схемою “курсант” в статусі військовослужбовця, протягом усього строку навчання, для подальшого проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

    Фінансування здійснюється за рахунок видатків державного бюджету відповідно до державного замовлення.

    На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеню “фаховий молодший бакалавр” до Відділення військової підготовки приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування.

     Навчання курсантів здійснюють висококваліфіковані фахівці на матеріальній базі Національного університету “Одеська морська академія” та кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, для проживання надається безкоштовний гуртожиток. 

       Випускники Відділення військової підготовки отримують диплом міжнародного зразка Національного університету “Одеська морська академія” та гарантованно працевлаштовуються.